Focenosz.hu

Magunkról


A Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezetet, mint szövetséget a 1997. december 10-i alakuló ülésén alapította 3 civil szervezet Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezetek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége néven, melyet a bíróság 1998. február 23-án vett nyilvántartásba. A három civil szervezet alapvető elképzelése volt, hogy a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának, foglalkoztathatóságának javítása érdekében közös projekteket valósítanak meg, erős szakmai együttműködéssel.

A szervezet működése során egyre inkább jellemző volt, hogy az innovációban nem a szervezetek, hanem szervezeti tagok vettek részt, így a szövetségnek nem volt indokolt a fenntartása. E tapasztalat hatására az alapító szervezetek kiléptek, és 2012. október 6-tól a közhasznú egyesület tagjai csak magánszemélyek lehetnek. A változást új névválasztással is megerősítették: A szervezet Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet (FOCENOSZ) néven működik jelenleg is.

Célok, tevékenységek:

Egyesületünk működése során a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának, foglalkoztatásának javításához, életminőségük pozitív irányban történő elmozdításához, a társadalmi leszakadás veszélyének mérsékléséhez, valamint a társadalmi kirekesztődés csökkentéséhez kíván hozzájárulni.

Képzések, szolgáltatások szervezésével, megvalósításával a sajátos problémákkal küzdő,  hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci re-integrációját célozzuk meg. Programjainkkal a célcsoport egészségi állapotának, életminőségének javításához járulunk hozzá. A hátrányos helyzetű emberek, köztük az iskoláskorú, elsősorban roma gyerekek életében jelenlévő nehézségek leküzdésére szakembereket vonunk be a tevékenységek eredményes megvalósítására.

Segítő szolgáltatásaink, tanácsadási (jogi-, mentálhigiénés-, szociális-, egészségügyi-, életvezetési stb.) tevékenységeink, mentorálás végzésével biztosítani kívánjuk a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok számára azt a többlet-törődést, melyet életük során máshol nem tudnak részükre biztosítani.

Szakembereink korábban megvalósult projektekben olyan specifikus, differenciált, egyéni szükségletekre épülő fejlesztési formákat dolgoztak ki, melyeket sikeresen alkalmaznak a tevékenységek végzése során.

Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása érdekében szervezetünk szolgáltatói kapacitásainak fejlesztésére, megerősítésére kiemelt figyelmet fordítunk.

Céljaink megvalósítása érdekében arra törekszünk, hogy működésbeli-, szervezeti-, humán és infrastrukturális kapacitásokkal, kompetenciákkal rendelkezzünk.

Egyesületünk jelentős részben hozzájárul a Szolnok városban élő halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi réteghelyzetben élők életkörülményeinek javítását és társadalmi felzárkóztatását célzó intézkedésekhez. 


2013. évi közhasznúsági jelentés:

/Kattintson a képre a megjelenítéshez!/


 

2014. évi közhasznúsági jelentés:

/Kattintson a képre a megjelenítéshez!/


2015. évi közhasznúsági jelentés:

/Kattintson a képre a megjelenítéshez!/


2016. évi közhasznúsági jelentés:

/Kattintson a képre a megjelenítéshez!/


 

2017. évi közhasznúsági jelentés:

/Kattintson a képre a megjelenítéshez!/