Focenosz.hu

Projektek


NEA-TF-17-M-1206

Elnevezés: Működési támogatás 2017. FOCENOSZ

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időtartam: 2017. április 01 - 2018. március 31.

Támogatás összege: 250.000,-Ft

A tervezett működési költségekkel az Alapszabályban megfogalmazott célok eléréséhez, a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának javításához, a társadalmi leszakadás veszélyének mérsékléséhez, valamint a társadalmi kirekesztődés csökkentéséhez kívánunk hozzájárulni.

NEA-TF-18-M-0419

Elnevezés: Működési támogatás 2018. FOCENOSZ

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időtartam: 2018. április 01 - 2019. március 31.

Támogatás összege: 410.000,-Ft

A tervezett működési költségekkel az Alapszabályban megfogalmazott célok eléréséhez, a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának javításához, a társadalmi leszakadás veszélyének mérsékléséhez, valamint a társadalmi kirekesztődés csökkentéséhez kívánunk hozzájárulni.

A székhelyen kívül jelenleg két helyszínen végezzük folyamatosan tevékenységeinket, ahol a programok támogatási finanszírozásokból biztosítottak. A székhely fenntartása, működtetése, a szakmai koordináció biztosítása folyamatosan plusz forrás bevonását igényli. Jelen pályázat biztosítja a fenntarthatóságot, az igényelt támogatási tételek erősítik a szervezet működésének biztonságosabbá, stabilabbá tételét, a munkavállalók foglalkoztatásának folyamatosságát, valamint az egyesületnél önkéntes munkavégzésre irányuló jogviszonyban közhasznú feladatokat ellátó önkéntesek munkafeltételeinek biztosítását.

EFOP-3.3.1-16-2017-00052

Elnevezés: Újvárosi Tanoda

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért             Felelős Helyettes Államtitkárság

Időtartam: 2017.07.01. és 2018.12.31.

Összeg: 18.816.745,-Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Az „Újvárosi Tanoda” már ötödik alkalommal biztosít felzárkóztató lehetőséget Szolnok Déli Iparterületén élő diákok részére. 2017. január 02-től az EMMI támogatásával 2017. június végéig folyamatosan működtünk. Mind a gyerekek, mind pedig az elkötelezett szakmai team részéről fontosnak véljük, hogy folyamatosan biztosítva legyen projektünk, hiszen ezen keresztül tudunk a tanodások és családjaik részére olyan eszközrendszert működtetni, mely a tanulás és szocializációs területen ad fejlesztő támogatást.

A fejlesztő foglalkozások, művészeti foglalkozások, pályaorientáció, kulturális programok 30 bevont, hátrányos helyzetű tanuló részére nyújtanak lehetőséget a projektben történő részvételre.  Előzetes komplex mérést az Oktatási Hivatal együttműködésével valósítottunk meg. A mérések alapján elkészített egyéni fejlesztési tervek irányt mutatnak a fejlesztő foglalkozások tartalmának meghatározásához.

 

Kiegészítő programjaink során szabadidős programokkal, kirándulással, színház- és mozi-látogatással kívánjuk színesíteni a tanodás gyerekek életét. Workshopokat, valamint pótvizsga felkészítő foglalkozásokat szervezünk. A tanodás diákok szüleinek, a szorosabb együttműködés és a tanodai életbe való bekapcsolódás céljából tréninget nyújtunk.

1.8520-6/2016

Elnevezés: Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetése.

Támogató: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Időtartam: 2016. április 06 - 2016. december 31.

Támogatás összege: 5.000.000,-Ft

 

A TÁMOPT-5.3.6.-11/1-2012-0057. azonosító számú „Tanulás és közösségfejlesztés – komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon” című projekt keretében a Motor-Törteli út és környékén élő, hátrányos helyzetű társadalmi réteg felzárkózásának segítésére „Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont Közösségi Épület”

működtetésével célunk a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, így a telep lakó-ingatlanjaiból hiányzó szolgáltatások-, higiéniai szolgáltatások biztosítása.

Egyéni és csoportos tanácsadások nyújtásával, ügyintézésben történő segítéssel dokumentumok értelmezésével a lakosok életvitelének segítése valósult meg.

Együttműködések; terem biztosítása:

Egyesületünk a SZKTT Humán Szolgáltató Központ munkatársai részére helyet biztosít a zavartalan munkavégzéshez. A Szolgáltató Pont védőnői konzultációk illetve civil szervezetek programjainak megvalósításához helyet biztosított. Adományosztás keretében többször valósult meg ruha-, illetve élelmiszerosztás.

Segítő, támogató programokat szerveztünk a hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének javítása, felzárkóztatása, a hátrányok kompenzálása céljából.

Nyári tábor:

A hátrányos helyzetű, kiemelten a cigány/roma nemzetiségű fiatalok szabadidős, sportolási lehetőségekhez való hozzájárulásának javítását céloztuk meg. Két héten keresztül színes programokat, szabadidős elfoglaltságot, étkezést biztosítottunk.

Tanoda jellegű program:

Feladatunk elsősorban a célcsoport szocializációs hátrányainak kompenzálására iskolaidőn túli foglalkozások biztosítása, a tanulók iskolai eredményességének javítása, továbbtanulási esélyeinek növelése, szabadidős programok szervezése.

Személyes higiéniát segítő infrastruktúra elérésének biztosítása:

A FOCENOSZ a közösségi épületben lévő zuhanyzókat, WC-ket mosógépeket az érintett területen élő lakók részére ingyenesen rendelkezésre bocsájtotta.

Közösségi programok a szabadidő hasznos eltöltésére:

A gyerekek részére sport-, szabadidős programokat, játékos foglalkozásokat biztosítottunk.

Kiscsoportos foglalkozások.

További tevékenységek felsorolása:

Élelmiszerbank

Élelmiszerosztás, ruhaneműosztás

Udvarrendezés

Rágcsálóirtás

Fejtetű elleni védekezés

 

XX.28472-2/2016.

Elnevezés: nyári tábor 2016.

Támogató: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Időtartam: 2016. július 18 - 2016. július 29.

Támogatás összege: 500.000,-Ft

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatott nyári tábort a Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet két helyszínen – az Újvárosi Tanodában és a Cserhaj – Csillagházban - valósította meg. Szolnok Déli részén élő hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott két héten keresztül színes programokat, szabadidős elfoglaltságot, napi háromszori étkezést a nyári szünet alatt. Kiemelt cél az volt, hogy a 2016. július 18. és 2016. július 29. közötti időszakban a halmozottan hátrányos, környéken élő gyerekek számára lehetőséget biztosítson a szünidő hasznos eltöltésére. A jó hangulat és a vidám programok mellett teret kapott a tanulás is. 5 fő számára 12 tantárgyból pótvizsga felkészítő foglalkozásokat is tartottunk.

Elsődlegesen a halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolás gyermekek, kiemelten a tanodások kerültek a nyári programba, azonban a középiskolás régi tanodások is nagy örömmel táboroztak. A korosztályi megoszlás igen széles spektrumú volt, hiszen az második osztályostól az érettségizettig képviselve volt.

A táborban heti programterv alapján – pedagógusok, közfoglalkoztatottak, önkéntesek segítségével – valósultak meg a foglalkozások. A reggel a sport jegyében kezdődtek, ahol a táborozók zenére frissültek fel, vagy éppen fociztak. A tízórai után tematikus délelőtti programok zajlottak, például környezetvédelmi, esélyegyenlőségi, ügyességi és kézműves foglalkozások, játékok, versenyek. Az önkormányzati gyermekétkeztetési program jóvoltából az arra jogosult gyerekek meleg ebédet kaptak, a többiek étkeztetéséről a szervezet gondoskodott. A délután is igen változatos volt a sportversenyek, a társasjátékok mellett a zene és a tánc is domináns szerepet töltött be. Gitározni tanulhattak a gyerekek, moziban premier filmeket tekintettünk meg. Közös program volt a 2016. július 27-én megrendezésre kerülő KRESZ nap is. A városi Polgárőrség, a városi és a megyei Rendőrkapitányság

együttműködésével.

A tábor versenyeinek összesítései alapján mindkét helyszínen eredményhirdetést tartottunk és hasznos ajándékokkal jutalmaztuk nemcsak a gyerekeket, hanem a szülőket is. Ezt követően közös éneklés és tánc zárta a nyári programsorozatot.

XX.28472-6/2016.

Elnevezés: Képesség kibontakoztató és készségfejlesztő csoport kialakítása.

Támogató: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Időtartam: 2016. október 17 - 2016. december 21.

Támogatás összege: 500.000,-Ft

Egyesületünk működése során a hátrányos helyzetű emberek, köztük az iskoláskorú, elsősorban roma gyerekek életében jelenlévő nehézségek leküzdésére segítő programok kidolgozásával, megvalósításával járul hozzá a tanulók iskolai eredményességéhez.

Célunk: Iskolarendszeren kívüli, önálló tanulást segítő-, tanulási haladást támogató szolgáltatás nyújtása. Feladatunk elsősorban szocializációs hátrányok kompenzálására iskolaidőn túli foglalkozások biztosítása.

A Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet 2010-től TÁMOP, REF, önkormányzati finanszírozás keretében, a támogatás nélküli időszakban önkéntesek bevonásával folyamatosan Tanodát működtet, melynek célja a hátrányos helyzetű tanulók iskolai eredményességének javítása, továbbtanulási esélyeinek növelése, szabadidős programok szervezése együttműködve SZMJV Önkormányzattal, oktatási intézményekkel illetve más, tanodát működtető szervezetekkel.

SZMJV Önkormányzatával kötött támogatási szerződés keretében biztosított forrás felhasználásával 2016. október 17-december 21. közötti időszakban a Törteli u. 5. szám alatti Csillagház Szolgáltató Pontban (12 fő), valamint a Dr. Durst. János u. 3. szám alatti Újvárosi Tanodában (15 fő) Tanoda-jellegű foglalkozás keretében valósult meg az iskoláskorú, alsó és felső tagozatos tanulók segítése, ahol összesen 27 tanuló projektbe vonása teljesült.

A Csillagpont Tanodában és az Újvárosi Tanodában iskolai feladatok elvégzése, korrepetálás, iskolai felzárkóztatás, kulturális tevékenység, zenélés, zenehallgatás, olvasás tette a tanulók oktatási időn túli idejét színesebbé.

A délutáni elfoglaltságok során uzsonnát biztosítottunk részükre.

NEA-TF-16-M-0235

Elnevezés: Működési támogatás 2016. FOCENOSZ

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időtartam: 2016. március 31 - 2017. március 30.

Támogatás összege: 250.001,-Ft

A tervezett működési költségekkel az Alapszabályban megfogalmazott célok eléréséhez, a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának javításához, a társadalmi leszakadás veszélyének mérsékléséhez, valamint a társadalmi kirekesztődés csökkentéséhez kívánunk hozzájárulni.

OKT-16-ET-TAN-1-0074

Elnevezés: EFOP-Tanoda programok támogatása

Támogató: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Időtartam: 2016. december 01 - 2017. június 30.

Támogatás összege: 2.000.000,-Ft

A tervezettek szerint célunk iskolarendszeren kívüli, önálló tanulást segítő-, tanulási haladást támogató szolgáltatás nyújtása. Feladatunk elsősorban a célcsoport szocializációs hátrányának kompenzálására iskolaidőn túli foglalkozások biztosítása, a tanulók napi szintű problémáinak kezelése, tanácsadás, konfliktusok kezelése, az oktatási intézménnyel és a szülőkkel folyamatos kapcsolattartás az egyéni teljesítések eredményessége érdekében.

Az Újvárosi tanodában 30 főt heti 2 alkalommal egyéni és csoportos foglalkozások tartásával segíthetünk az eredményes iskolai teljesítményhez. Célunk, hogy az általános iskolás tanulók sikeres felvételit követően minőségi szakképzésben és/vagy érettségit adó középfokú oktatási intézményben tanulhassanak tovább. Az alacsonyabb évfolyamon tanulók előtt mintanyújtással elérjük, hogy általános iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezve továbbtanuljanak. A tanodai foglalkozásokon segítséget nyújtunk a napi tanulmányi feladatok teljesítéséhez, iskolai feladatok elvégzéséhez. 

Szakemberek közreműködésével az iskolai felkészülésben, helytállásban kívánunk hozzájárulni a bevont tanulók iskolai lemorzsolódásának csökkentéséhez, valamint hosszú távon a roma mélyszegénységben élő gyerekek továbbtanulási esélyeinek javításához.

Iskolaidőn túl a bevont tanulóknak uzsonnát biztosítunk, mellyel a családi háttér nehézségeinek enyhítését célozzuk meg.

Összességében az elkezdett lépések teljesítésével hozzá kívánunk járulni a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javításához, célcsoport életszínvonalának emeléséhez.

Célcsoport: Szolnok Déli iparvidékén élő, többségében (80%) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású gyermekek, akik általános iskola alsó, felső tagozatos, illetve középiskolás tanulók (20%), hátrányos helyzetű, de papírral nem rendelkező, vagy RGYV –vel rendelkező tanulók.

Másodlagos célcsoport: Eddigi tapasztalatunk szerint a tanodai célkitűzések, projektcélok eredményes megvalósítását a siker esélyét a családdal történő együttműködés, valamint egymás megismerése növeli.

tevékenységek: mentorálás, tantárgyi felkészítés, szabadidős tevékenység

Projektjeink megvalósítása során együttműködünk több helyi, megyei és regionális működési hatókörű civil szervezettel.

Képzési szolgáltatás nyújtásával hozzájárulunk a képzéseken résztvevő hátrányos helyzetű személyek iskolai végzettségének, ezzel munkaerő-piaci esélyeinek javításához.

Kiemelkedő feladatunk egy olyan szakmai kapcsolati partnerháló kialakítása és bővítése, ahol városi, megyei és országos szinten valós, hatékony együttműködések tudnak eredményeket felmutatni.

A szakmai munkánk eredményessége érdekében önkénteseket vonunk be a kitűzött, megfogalmazott céljaink megvalósításához.

Az esélyegyenlőség érvényesítése hosszútávon fenntartható előnyöket eredményez a helyi közösségek számára is.

Tanácsadási-, mentorálási szolgáltatásainkkal a célcsoport számára azt a többlet - törődést nyújtjuk, melyet máshol nem tudnak részükre biztosítani.

A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának, foglalkoztathatóságának javítását tűztük ki célul. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a korábban elkezdett tevékenységeinket folytatva a civil és profitorientált szervezetekkel szorosan együttműködjünk.

A sajátos problémákkal küzdő, a munkaerő piacról kiszoruló, de oda visszatérni szándékozó hátrányos helyzetűek érdekében szakembereink nagy energiát fordítanak arra, hogy specifikus, differenciált, nem tipikus fejlesztési formákat dolgozzanak ki, melyeket a célcsoportok igényeinek megfelelően sikeresen tudnak alkalmazni.

Hazai és Európai Uniós fejlesztési projektek szakmai-, pénzügyi előkészítésével, tervezésével, megvalósításával, partneri együttműködések során arra törekszünk, hogy további források megteremtésével biztosítsuk a non-profit szervezeti működés szakmai, infrastrukturális és szervezeti feltételrendszerét.

Célunk a jövőben is azoknak a pályázati lehetőségeknek a felkutatása, melyek tervezésével, megvalósításával a korábbi projektjeink tapasztalatait tovább tudjuk fejleszteni. Tevékenységünkkel a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci re-integrációját kívánjuk segíteni.

TOP-6.9.1-15-SZ-2016-00001

Elnevezés: Komplex Telep II. – Törteli út környéki szegregátum társadalmi                             felzárkózást célzó fejlesztése

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Operatív Programok Irányító              Hatóság

Időtartam: 2016. december 30 - 2019. január 31.

Támogatás összege: 70.934.650,-Ft

 

Konzorciumi partnerként az Önkormányzat mellett a Motor-Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése. Egyesületünk feladata a szociális munka koordinálása, képzések, tréningek biztosítása.

A projekt célja a célterületen a szegénység, a társadalmi- és munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, a közösségi és egyéni szintű integráció, és a TÁMOP-5.3.6. projekt keretében elért eredmények folytatásának biztosítása.

Cél: a célcsoport körében emelkedjen az alapfokú végzettséggel, és a munkaerő-piaci szempontból releváns képesítéssel rendelkezők száma, elősegítve a foglalkoztatásukat.

A szegregátumban igen magas a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők száma, így ők kompetenciafejlesztő képzésekben vehetnek részt.

Képzések:

A képzések több csoportban, 15 fős átlaglétszámmal valósulnak meg.

A projekt keretében az alábbi képzéseken vehetnek részt a bevont ügyfelek:

 • releváns munkaerő-piaci igényekre reagáló, akkreditált képzések, mint például a Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés, általános környezetvédelmi képzések, részben a foglalkoztatást elősegítő alapozó, illetve kiegészítő képzések és tréningek (motivációs, személyiségfejlesztő, készségfejlesztő tréningek), illetve részben a fizikai környezet rendben tartását és az egészségi állapot fejlesztését elősegítő általános képzések.

A képzéseken történő részvételt megélhetési támogatással is motiváljuk

Előkészítő szociális munka végzése során a szociális munkások a 16-54 éves korú célcsoporttagok körében előzetes igényfelmérést végeztek a megvalósuló tevékenységekre vonatkozóan. Csillagház-Cserhaj Szolgáltatási Pontban ügyfélszolgálatot láttak el.

Folyamatos szociális munka biztosítása:

A szociális munkások folyamatos jelenléte a célcsoport bevonását követően is biztosított. Az ügyfélszolgálat ellátása a Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pontban történik.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1572

TÉMA - Tudatos Életmód Minták Alkalmazása

A projekt célja Szolnok hátrányos helyzetű, Déli Iparvidéken és Törökszentmiklósi kistérségben dolgozók számára olyan viselkedésminták közvetítése, mely az egészséges életmódra ösztönöznek.

A projekt a lakosság egészségi állapotának javítását a jobb életminőség elősegítését, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépést célozza meg. A projekttevékenységek egészségfejlesztés, egészségvédelem, betegségek megelőzése, egészséges életmódot célzó szolgáltatások, szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtéséhez nyújtanak segítséget.

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok egészséges életmód, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témákban, klubfoglalkozások tartása, egészségügyi állapotfelmérés, egészségterv készítése a lakosság egészségi állapotának javítása a jobb életminőség elősegítése, egészségkárosító környezeti, és egyéb hatások elleni fellépés érdekében.

Tréningek, előadások keretében a környezeti nevelés – fenntarthatóság, elsősegélynyújtás, egészséges életmódot ösztönző attitűdöket fejlesztjük. Eszerint az egészséges életmódról, az egészségünk védelmében tett prevenciókról és a szenvedélybetegségekről, drog prevencióról hallhatnak előadásokat a résztvevők. Életmód táborban két turnusban, turnusonként 20-20 fő találkozhat majd életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó foglalkozásokkal. A táborok célja az élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés egy vagy több tématerületről.

 

Projektidőszak: 2013.09.15 - 2014.09.15.

Támogatás összege:  9.996.128,- Ft

 

TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0017

Cím: Újvárosi Tanoda 2012.

Az előző évben elkezdett projekttel 30 fő halmozottan hátrányos helyzetű, nagyrészt roma nemzetiségű tanuló iskolai teljesítményének javítását, re-szocializációjukat, identitás-erősítésüket céloztuk meg.

A projekttevékenységekkel, mentorok, oktatók vezetésével nemzetiségi feladatok ellátása, esélyegyenlőség, kulturális javak megőrzése; nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem, sport, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása valósult meg.

Ennek érdekében fejlesztő tevékenységek: tematikus, műveltségi területekhez igazított humán, reál, informatika, szövegértés és logika, angol) gyógypedagógiai fejlesztések, művészeti foglalkozások nyújtása egyéni és kiscsoportos formában. Célunk volt roma nemzetiségi hagyományok és identitásfejlesztéssel, szabadidős foglalkozásokkal elősegíteni a célcsoport felzárkóztatását, re-integrációját.

Szupervíziós tevékenység a tanoda programban a megvalósító szakemberek részére havi rendszerességgel folyamatos volt.

Hátrányos helyzetű,roma tanulók integrációjával foglalkozó szervezetekkel való együttműködés. Rendezvények, tanodai konferencia  szervezése.

Egyesületünk jelentős részben hozzájárul a Szolnok városban élő halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi réteghelyzetben élők életkörülményeinek javítását és társadalmi felzárkóztatását célzó intézkedésekhez. (IVS program)

 

Főbb eredmények:

bevont tanulók száma: 30 fő

lemorzsolódott diákok száma: 0

érettségit adó középfokú intézményben, illetve minőségi szakképzésben továbbtanuló végzős tanodások száma: 11 fő

nyitott tanodai programok száma: 10

tanodán kívüli programok száma: 35

 

Projektidőszak: 2013.05.01 - 2015.06.30.

Támogatás összege: 29 982 840,-Ft

 

TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0163

A FOCENOSZ szervezeti kapacitásának fejlesztése

A Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet az Társadalmi Megújulás Operatív Programban megfogalmazott célkitűzéshez igazítottan megfogalmazott tervei alapján elnyert támogatás felhasználásával valósította meg munkaerő-piaci fejlesztéseit, mely a civil szervezetek standardizált munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásához szükséges fejlesztéseket hivatott támogatni.

A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás a belső kapacitások erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősítését szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen a civil szervezetnek nagyobb esélye lesz a nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra.

A projekt lehetőséget biztosított a munkaerő-piaci szolgáltatásokat célzó minőségirányítási rendszer bevezetésére, MSZ EN ISO 9001-2009 tanúsítás megszerzésére. A tanúsítás folyamatában a TÁMOP-2.6.1. számú kiemelt projekt keretében kidolgozott munkaerő-piaci sztenderdek  meghatározott kritériumai szerint kellett eljárni. A projekttevékenységek megvalósításának eredményeként a FOCENOSZ hozzájárul, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokhoz jussanak a munka világába visszatérni kívánó álláskeresők.

Szervezetfejlesztési tervben rögzítésre került az egyesület tevékenységi köre, a meglévő szakmai kapacitások, rendelkezésre álló erőforrások, fejlesztésben érintett területek bemutatása, és a fejlesztés megvalósításának módja. Készségfejlesztés és szervezetfejlesztési képzések keretében lehetőség nyílt a munkatársak, szervezeti vezetők képzésére, mely hozzájárul a szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A megvalósítás során a versenyszférával, illetve civil szervezetekkel való partneri együttműködések erősítése céljából rendezvények szervezésére került sor.

A projekt sikeres zárásával a FOCENOSZ - OFA-referenciában foglaltak szerint - rendelkezik az alábbiakban felsorolt nyolc munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásához működésbeli-, szervezeti-, humán és infrastrukturális kapacitásokkal, kompetenciákkal, mely képzések megvalósításával vált hatékonyabbá.

Munkaerő-piaci szolgáltatások:

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek
 • Álláskeresési technikák átadása
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás
 • Munkahely megtartás segítése, utókövetés
 • Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése
 • Egyéni fejlesztési terv
 • Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
 • Rehabilitációs mentori szolgáltatás

A Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet által megvalósított projekt beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az elvárt eredmények teljesültek, a projekt teljes mértékben sikeresnek mondható.

A megvalósítás ideje: 2013. 03. 01 – 2014. 04. 30.

A támogatás összege: 5.862.520,-Ft

 

TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0001

BABUART – a Contact Nkft. innovatív, kísérleti foglalkoztatási programja

Konzorciumi partnerként:

A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának, foglalkoztathatóságának elősegítése a TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0001 számú projekt keretében valósult meg. A projekttevékenységek a fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességű munkavállalók, gyesről, gyedről visszatérők életvezetési képességeinek fejlesztésére, rehabilitációs szolgáltatásra, munkavállaló és családi élet összeegyeztetésére irányultak. Lakástextil készítő és textilösszeállító OKJ-s szakképzést követően munkagyakorlat feltételeinek biztosítása, valamint a 6 hónapos továbbfoglalkoztatás valósult meg.

Egyesületünk a célcsoport problémáinak kezelésére folyamatosan biztosított 1 fő mentort. Partnerként olyan segítő szolgáltatásokat nyújtottunk, amelyek elősegítik a beilleszkedést, a munkavégzés minőségi és mennyiségi eredményességét, valamint a munkavállalás és családi élet összehangolását. További feladatunk rendezvények szervezése, disszemináció koordinálása volt.

Tevékenységeink eredményessége a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítását, esélyegyenlőségének elősegítését szolgálta.

Indikátorok:

 • képzésbe vont: 24 fő
 • képzést elvégzett: 22 fő
 • egyéb szolgáltatásban részesülők: 69 fő

projektidőszak: 2012.04.04. – 2014.03.31.

Támogatás összege: 119 436 100 Ft